Dyrektor Szkoły Zarządzeniem nr 18/2019/2020 wprowadziła do stosowania procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa.