Grono Pedagogiczne

Dyrektor – mgr Katarzyna Osika
Oddział przedszkolny – mgr Anna Swoszowska
Edukacja wczesnoszkolna – mgr Grażyna Szewczyk, mgr Elżbieta Garncarz, mgr Halina Szara (udpz) – zastępstwo mgr Agnieszka Cygan
Religia – ks. Józef Jaworski, mgr Andrzej Dusza
Język polski – mgr Elżbieta Barbara Wiejacka, mgr Beata Mikosz-Osika
Język angielski – mgr Magdalena Tulik
Język niemiecki – mgr Agnieszka Maluciak
Historia i społeczeństwo – mgr Katarzyna Osika, mgr Elżbieta Barbara Wiejacka
WOS – mgr Katarzyna Osika
Matematyka – mgr Elżbieta Maria Wiejacka, mgr Magdalena Gawron-Macura
Zajęcia komputerowe – mgr Agnieszka Osika
Fizyka – mgr inż. Piotr Pierzchała
Biologia – mgr Danuta Świątek
Przyroda – mgr Agnieszka Osika
Chemia i WDŻ – mgr Danuta Świątek
Plastyka i Muzyka – mgr Grażyna Szewczyk, mgr Agnieszka Osika
Zajęcia artystyczne – mgr Agnieszka Osika
Zajęcia techniczne – mgr Katarzyna Osika, mgr Barbara Duran
Wychowanie fizyczne – mgr Maria Sztorc, mgr Jan Ryndak
Informatyka – mgr Magdalena Gawron Macura, mgr Agnieszka Osika
Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Paweł Słowik