Doradztwo zawodowe

Realizacja programu: „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie w ramach wspomagania szkół realizuje program doradztwa zawodowego pod nazwą : „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”.
Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum i obejmuje cykl grupowych zajęć specjalistycznych – warsztaty oraz indywidualne porady zawodowe.
Spotkania są prowadzone na terenie szkoły przez doradcę zawodowego w ramach godzin wychowawczych.
Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu oraz dojrzałego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.


„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”
Eurypides

Wybór przyszłej szkoły ponadpodstawowej, zawodu jest bardzo ważną decyzją, przed którą stoi każdy uczeń kończący gimnazjum. Uczniowie już od pierwszej klasy gimnazjum powinni mieć świadomość, że w klasie trzeciej będą musieli zdecydować o wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej. Aby byli w stanie to zrobić, powinni posiadać wiedzę na temat własnych zdolności, mocnych stron, umiejętności, a także wiedzę o zawodach i możliwych ścieżkach edukacji.

Nasza szkoła wspiera uczniów poprzez realizację zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:
• w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
• w ramach spotkań z rodzicami;
• poprzez współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe;
• przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie gimnazjum mają okazję uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć przygotowujących do świadomego planowania kształcenia i kariery zawodowej.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w:

• konferencji „Spotkanie gimnazjalistów z pracodawcami – Jak trafnie wybrać zawód” zorganizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie;
• Szkolnym Dniu Orientacji Zawodowej zorganizowanym w Zespole Szkół Publicznych w Olszynach;
• Dniach Otwartych szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie;
• zajęciach warsztatowych pt. „Ukierunkowanie wyborów zawodowych uczniów z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb rynku pracy” prowadzonych przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie – Filia w Tuchowie;
• prezentacjach oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w naszej szkole.

Poza działaniami szkoły wsparciem dla młodzieży i rodziców w kwestii podejmowania trudnych decyzji zawodowych mogą okazać się informacje, które znaleźć można na portalach zajmujących się szkolnictwem i doradztwem zawodowym.

Narzędzia wspierające badanie osobistych predyspozycji zawodowych gimnazjalistów oraz poradniki dla rodziców i uczniów:
http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl
http://www.scholaris.pl
http://labirynt-zawodow.progra.pl

http://www.koweziu.edu.pl/ (tutaj znajdziemy „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/ (w serwisie znajdują się jednoroczne prognozy zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego)

Gdzie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych?
https://malopolska.edu.com.pl/
http://informator.kuratorium.krakow.pl/

Szkoły ponadgimnazjalne w naszym regionie:

Tuchów
http://www.zsp.tuchow.pl
http://www.lo-tuchow.pl

Ryglice
http://www.zspryglice.pl

Ciężkowice
http://www.zsoiz.ciezkowice.pl

Gromnik
http://www.zsoiz.gromnik.pl

Warto także zajrzeć na wybrane strony internetowe, jeśli szukamy informacji o szkołach:

www.koweziu.edu.pl,
www.ore.edu.pl,
www.interklasa.pl,
www.edubaza.pl,
www.perspektywy.pl,
www.szkolnictwo.pl,
– www samorządów, którym podlegają szkoły ponadgimnazjalne,
– www szkół ponadgimnazjalnych.