O patronce

Maria Kotulska 1896-1943
Maria Kotulska z domu Strada urodziła się 1 VIII 1896r. jako córka Jana i Ludwiki Boryczko w dzielnicy Tarnowa zwanej Strusiną. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie im. Błogosławionej Kingi w Tarnowie.
W roku szkolnym 1919/20 rozpoczęła pracę nauczycielską w Siedliskach k/Tuchowa. 29 czerwca 1920r. Maria Stradzianka otrzymała mianowanie na nauczyciela. W Siedliskach pracowała do 1925r. a następnie od października 1926r. rozpoczęła prace w nowo utworzonej Szkole Powszechnej w Jodłówce Tuchowskiej.
20 X 1926r. zawarła związek małżeński z nauczycielem tutejszej szkoły Bronisławem Kotulskim. Praca nauczycielska w Jodłówce Tuch. w tym czasie była uciążliwa. Do dwóch klas uczęszczały dzieci w wieku 7-14 lat. Te dzieci, które umiały coś pisać i liczyć do 20-tu mogły się uczyć w klasie drugiej.
Od 1928r. została mianowana kierowniczką szkoły. W tym też roku czyni starania o budowę szkoły, ponieważ do tej pory nauka odbywała się wynajętych po domach salach. Prowadziła kursy dla analfabetów, założyła bibliotekę. Starała się szerzyć oświatę rolniczą, doprowadziła do założenia kółka rolniczego, które sprowadzało nawozy mineralne i maszyny do czyszczenia zboża.
Była propagatorką sportu głównie narciarstwa i sama ten sport uprawiała. Od 1933r. nauka odbywa się już w nowej szkole. Od końca 1939r. działa w konspiracji przyjmując ps. „Szosa”. Organizowała pomoc w postaci żywności, lekarstw dla ludzi więzionych w Tarnowie. Bronisław Kotulski- jej mąż, który również należał do Armii Krajowej, został zdekonspirowany na skutek zdrady. 12 lutego 1943r. gestapo przyjechało go aresztować. Udało mu się uciec, a w odwet za to została zamordowana jego żona-
Maria Kotulska.
Złożyła swoje życie na Ołtarzu Ojczyzny.