Ubezpieczenie uczniów

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_grupowe
NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_indywidualne
NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot
OWU_Oświata_kwiecień 2018