Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej

Przewodniczący: Artur Słomski
Zastępca: Dorota Firlit
Sekretarz: Barbara Zbylut