Rada Rodziców

Rada Rodziców:
Przewodniczący: Artur Słomski
Zastępca: Ewelina Sowińska
Sekretarz : Renata Czuba