Rada Rodziców

Rada Rodziców:
Przewodniczący: Artur Słomski
Zastępca: Barbara Gargula
Skarbnik: Renata Czuba