22 lutego 2017 w Zespole Szkół w Jodłówce Tuchowskiej odbyły się zajęcia skierowane do uczniów i pracowników naszej szkoły z zakresu udzielenia pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności pana Marcina Cholewy- ratownika medycznego. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia odbyły się w dwóch częściach – wykład oraz zajęcia praktyczne . Część praktyczna zajęć polegała na ćwiczeniach na fantomie. Ratownik pokazywał jak w różnych sytuacjach, wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznawał z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Pan Marcin prowadził zajęcia ciekawie z dużym zaangażowaniem. Miał świetny kontakt z uczestnikami. Uczniowie w oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną, chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.