5 listopada 2017 roku delegacja Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej wzięła udział w Powiatowych Obchodach Święta Niepodległości w Łowczówku.
XIX Zlot Niepodległościowy był uczczeniem 103. rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem. W tym roku przypada również 100. rocznica poświęcenia Cmentarza Legionistów. Tutaj w dniach 22-25 grudnia 1914 r. toczyła się zacięta bitwa, w której udział brała I Brygada Legionów i była to najcięższa i najbardziej krwawa bitwa w kampanii 1914 r. Bitwa ta przeszła do historii jako „Bój pod Łowczówkiem”. O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w intencji poległych oraz za Ojczyznę pod przewodnictwem o. Kazimierza Pelczarskiego. Poprzedzona została wejściem żołnierzy Kompani Honorowej z Krakowa i delegacji pocztów sztandarowych. Wzruszającym momentem było odśpiewanie nad grobami poległych legionistów hymnu państwowego. Następnie odbył się Apel Poległych i salwy honorowe oraz złożenie kwiatów. Szczególne wrażenie na wszystkich wywołała głośna salwa z armaty. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości w osobach parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, liczne delegacje szkół z całego powiatu tarnowskiego oraz okoliczni mieszkańcy. Po oficjalnych uroczystościach mieliśmy okazję obejrzenia sprzętu wojskowego miedzy innymi produkowanego przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Ponadto podziw budziły stroje Bractwa Kurkowego z Tarnowa, motocykliści z grupy WATAHA i żołnierze z grup rekonstrukcyjnych.
Niedzielny wyjazd do Łowczówka był prawdziwą lekcją historii.
Opiekę nad uczniami Zuzanną Wal, Karolem Osiką oraz Martą Starzyk sprawowała dyrektor szkoły mgr Katarzyna Osika.