Wyniki przetargu

8 września 2012

Ogłoszenie o wynikach przetargu na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”.

Nr sprawy: ZSJT/271/2/2012
Data: 07.09.2012r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”
uprzejmie informuje, że:
1) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 1wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 1501,74 PLN – ocena 100p.
2) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 2 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 1195,56 PLN – ocena 100p .
3) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 3 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 612,72 PLN – ocena 100p .
4) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 4 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2138,97 PLN – ocena 100p.
5) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 5 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2050,41 PLN – ocena 100p.
6) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 6 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 1006,14 PLN – ocena 100p.
7) W wyznaczonym terminie na realizację zadania 7 wpłynęła 1 oferta: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 2718,30 PLN – ocena 100p .
8) Na część 8, zostały przedłożone dwie oferty – P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29, za cenę 722,40 PLN – ocena 100p. oraz FIRMA HANDLOWA DIK-PAP S. C. G. Knapik, E. Knapik, ul. Starodąbrowska 4, 33-100 Tarnów, za cenę 1211,68 PLN – ocena – 59,63p.
wybrano ofertę: P.U.H. MERITUM Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29,

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp informujemy, że wybrano oferty z najniższą ceną ofertową.

Dziękujemy za udział w przetargu.