Dnia 08 maja wybraliśmy się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Tuchowie oraz stacji uzdatniania wody w Lubaszowej w ramach projektu ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. W oczyszczalni ścieków w Tuchowie uczniowie mogli zapoznać się z procesem oczyszczania ścieków, zostali także oprowadzeni przez kolejne obiekty, w których dokonywany jest proces ujmowania ścieków, a następnie ich oczyszczania. Wycieczkę zwieńczył grill oraz gry i zabawy. Natomiast w Lubaszowej zostali oprowadzeni przez kolejne obiekty, w których dokonywany jest proces uzdatniania wody. Mimo niesprzyjającej pogody wszystkim dopisywały świetne humory.