Dnia 15 października odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, ślubowanie pierwszej klasy oraz gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przybyło wielu zaproszonych gości między innymi:

1. Rodzina Marii Kotulskiej,
2. POSEŁ: Michał Wojtkiewicz,
3. Radni powiatowi: Bogdan Płachno, Andrzej Słowik,
4. Dyrektor Delegatury KO w Tarnowie: Urszula Blicharz,
5. Burmistrz Tuchowa: Mariusz Ryś,
6. Wiceburmistrz Tuchowa: Kazimierz Kurczab,
7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie: Ryszard Wrona,
8. Radni Rady Miejskiej w Tuchowie,
9. Dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Tuchów oraz dyrektorzy instytucji współpracujących z naszą szkołą,
10. Nauczyciele emeryci i nauczyciele obecnie pracujący, byli i obecni pracownicy obsługi,
11. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice, przyjaciele szkoły, mieszkańcy Jodłówki Tuchowskiej,

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Michała Archanioła. Podczas mszy nastąpiło poświecenie sztandaru. Następnie w uroczystym pochodzie sztandar został przez rodziców przeniesiony do szkoły. W szkole został przekazany pani dyrektor, która z kolei przekazała go dzieciom. Tegoroczni uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali się w krótkiej akademii i złożyli ślubowanie na sztandar. W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody Burmistrza i Dyrektora Szkoły. Następnie zabrali głos niektórzy z gości. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym poświęconym pamięci Patronki Szkoły w wykonaniu uczniów klasy V.

Sztandar ma kształt kwadratu o boku 95 cm.

Rewers jest biało-czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA nawiązują do dążeń niepodległościowych Polskiego Narodu. Pozostałe dwa słowa: NAUKA, WIEDZA przypominają o obowiązkach młodego człowieka.

Awers jest w kolorze écru. Kolor écru zwany jest kolorem nieoczywistym, już nie biel i jeszcze nie beż. Śmierć Patronki Naszej Szkoły była również nieoczywista. Na tym tle wyhaftowana jest podobizna Marii Kotulskiej – kierowniczki szkoły. Data 1926 nawiązuje do założenia pierwszej szkoły w Jodłówce Tuchowskiej. Rok 2011 upamiętniał będzie poświęcenie sztandaru.