Jak co roku w pierwszą niedzielę września o godz. 15.00 odbyła się uroczysta Msza św. tzw. „ostrzelana” na Brzance pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Jaworskiego. Uczestniczyli w niej: pan burmistrz Tuchowa Adam Drogoś wraz z małżonką, z-ca burmistrza, pan Kazimierz Kurczab wraz z małżonką, pani Katarzyna Osika dyrektor Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzinami oraz mieszkańcy Jodłówki Tuchowskiej i okolicy. Tym razem zabrakło z nami wyjątkowego uczestnika corocznych obchodów, świadka Mszy „ostrzelanej” z 1944 roku, pana płk Jerzego Pertkiweicza, który zmarł 30 czerwca 2018 r. w wieku 99 lat. Był to żołnierz kampanii wrześniowej, obrony Warszawy, 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Batalionu „Barbara”, oddziału „Regina II”, który brał udział w akcji Burza na pogórzu Ciężkowickim oraz w okolicach Jamnej w 1944 r. Został odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi. Płk Pertkiewicz co roku przybywał na Mszę „ostrzelaną” i dawał zebranym świadectwo o wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Mamy w pamięci wspaniałą, skromną i bogatą w wiedzę historyczną postać pana płk i z pewnością będzie nam brakowało ostatniego świadka Mszy „ostrzelanej”.