Twoja szansa na rozwój

1 czerwca 2012

Projekt „Twoja szansa na rozwój” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Projekt jest realizowany w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

Rekrutacja uczestników na rok szkolny 2012/2013 trwa od 1 – 15 września lub do wyczerpania miejsc.

Rekrutacją objęci będą uczniowie uczęszczający do LO przy ZSP w Tuchowie, którzy mieszkają na terenie województwa małopolskiego oraz wykazują braki edukacyjne z przedmiotów obejmujących zajęcia wyrównawcze, posiadają problemy w nauce, wykazują dobre wyniki w nauce, wykazują szczególne uzdolnienia w przypadku zajęć dodatkowych.
Nie przegap okazji i weź udział w rekrutacji do Szkoły która trwa od 7 maja do 15 czerwca 2012 r.

W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział w całkowicie darmowych zajęciach z:
• matematyki
• geografii
• j. angielskiego
• j. niemieckiego
• matematyki (rozwijające)
• taneczne-dodatkowe
• sportowe-dodatkowe
• psycholog
• doradca zawodowy

Więcej informacji na stronie www.powiat.tarnow.pl i www.zsp.tuchow.pl oraz na www.facebook.com/ZSPTuchow lub pod adresem:
• Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38,
tel. 14 688 33 70

• ZSP w Tuchowie
ul. Reymonta 19,
tel. 14 652 58 19