23 lutego 2016 r. w naszej szkole odbył się już kolejny raz Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkoły podstawowej.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji polskiej, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich.
W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Każdy uczestnik recytował jeden wiersz polskiego poety dostosowany do swojego wieku. Koordynatorem konkursu była p. E. B. Wiejacka. W jury zasiedli: p. E .Garncarz,
p. A. Swoszowska, p. G. Szewczyk, p. S. Wiśniowska, p. E. Wiejacka.
Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: pamięciowe opanowanie tekstu, dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosowa, dykcja i wyrazistość.
Wyniki szkolnego konkursu recytatorskiego przedstawiają się następująco:

oddział przedszkolny:
– Maja Zbylut – J. Brzechwa „Samochwała”
– Daria Iwańska – L. Sulima „Muchomor”

klasy I – III:
– Magdalena Wantuch kl. II – D. Gellner „Pechowy bal”
– Karolina Lachowicz kl. II – J. Tuwim „O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci”

klasy IV – VI:
– Wiktoria Reczkowska kl. V – J. Siwek „Sprawdzona wiadomość”
– Joanna Wantuch kl. IV – A. Walencik – Topiłko „Uśmiech”

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i będą reprezentowali szkołę w dalszych eliminacjach na etapie gminnym w Domu Kultury w Tuchowie dnia 16 marca.
Nadmienić należy, że uczestnicy konkursu wykazali się wysokim przygotowaniem artystycznym i wielkim zaangażowaniem.
Wszystkim uczniom gratulujemy pięknej recytacji i zapraszamy do udziału w kolejnym roku szkolnym!