30 kwietnia 2015 r. świętowaliśmy w szkole 224 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji z 1791 roku. W przygotowanie akademii włączyli się uczniowie z klas IV i V oraz oddziału przedszkolnego pod kierunkiem nauczycieli: p. E.B. Wiejackiej, p. M. Gawron, A. Swoszowskiej. Montaż słowno – muzyczny polegał na przypomnieniu historii powstania Konstytucji 3 Maja na tle wydarzeń Polski i Europy oraz przedstawienia wybitnych twórców ustawy. Piękna recytacja prozy i wierszy, podkład muzyczny, śpiew uczniów, dekoracja, kostiumy ubarwiły akademię i zmusiły widownię do refleksji nad przeszłością i przyszłością naszego kraju.