W bieżącym roku po raz pierwszy przyznane zostały Stypendia Burmistrza Tuchowa, w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”. Otrzymało je 40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku szkolnym 2016/2017. Z naszego gimnazjum stypendium otrzymały: Julia Rucińska, Justyna Słota, Weronika Smoszna i Gabriela Wabno (obecnie uczennica szkoły ponadgimnazjalnej). GRATULUJEMY!!!