Ślubowanie

15 października 2013

14 X 2013 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej (dzieci z rocznika 2006 i 2007r.)

Program uroczystości był następujący :

1. Powitanie wszystkich zgromadzonych przez przewodniczącego SU Szkoły Podstawowej – Michała Słoty
2. Część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy I, na którą złożyły się wiersze, pląsy, tańce i piosenki.
3. Wprowadzenie sztandaru.
4. Ślubowanie uczniów klasy I :
– przyrzekamy uczyć się pilnie
– przyrzekamy szanować wszystkich, którzy pracują w szkole po to, aby nam było w niej dobrze
– będziemy się starali być dobrymi kolegami i koleżankami
– będziemy przyjaciółmi roślin i zwierząt
– chcemy swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicą i nauczycielom oraz naszej ojczyźnie – Polsce
5. Pasowanie na ucznia którego dokonała P. dyrektor mgr Katarzyna Osika.
6. Wyprowadzenie sztandaru.
7. Rozdanie legitymacji szkolnych i dyplomów pasowania na ucznia.
8. Poczęstunek w klasie i otrzymanie prezentów od rodziców.