Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

17 października 2016

14 X 2016 roku jedenaścioro dzieci z klasy I złożyło uroczyste ślubowanie:
‘’Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli i przełożonych. Postawą swoją będę sprawiał radość rodzicom i wychowawcom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka’’
Po ślubowaniu dyrektor szkoły dokonała pasowania a następnie wraz z wychowawczynią wręczyła dzieciom dyplomy i legitymacje szkolne.