Ślubowanie klasy pierwszej

22 października 2012

15 października odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, którego treść brzmiała:
1. Będę zawsze dbał o dobre imię naszej szkoły.
2. Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
3. Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
4. Będę dbał osprzęt szkolny.
5. Będę strzegł honoru i dobrego imienia naszej szkoły.

Po uroczyście złożonej przysiędze pierwszoklasiści zostali pasowani przez panią dyrektor na ucznia, otrzymali także pamiątkowe dyplomy i upominki.