Projekt „Już pływam”

21 czerwca 2016

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszałkowskim projekcie nauki pływania : „JUŻ PŁYWAM ” , który realizowany był przez gminę Tuchów w ramach zadania pod nazwą :,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży’’.

Projekt obejmował 10 autokarowych wyjazdów na krytą pływalnię TOSiR w Tarnowie i miał na celu zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, a także poprawę bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz wdrożenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Po sprawdzeniu umiejętności pływackich , uczniowie zostali zakwalifikowani do właściwej grupy szkoleniowej, w której -pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników i opieką nauczycieli – zdobywali wiadomości i doskonalili umiejętności w zakresie pływania.
W czasie 20-godzinnego cyklu szkoleniowego, dzieci mogły również korzystać z części rekreacyjnej obiektu i zaplecza.
Podopieczni bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie i z pasją angażowali się w powierzane im przez instruktorów zadania. Wszyscy zadawali pytanie czy będzie on kontynuowany w przyszłości.
Myślę, że zadania tego typu są bardzo potrzebne, a ich realizacja –zwłaszcza w małych placówkach- nie tylko daje możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności pływackich , ale stwarza również szansę na odkrycie i rozwój sportowych talentów .
opr. Elżbieta Baran