W marcu oddział przedszkolny przystąpił do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program obejmował cykl zajęć dydaktycznych i skierowany był do dzieci 5 i 6 letnich. Składał się z 5 zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka po okolicy – obserwacja różnych źródeł dymu
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu. Zapoznały się z maskotką programu dinozaurem Dinkiem – zwolennikiem czystego powietrza i przeciwnikiem dymu papierosowego. Nauczyły się piosenki o bohaterze programu i kolorowały portret Dinka. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarką gdzie również dowiedziały się o negatywnym wpływie dymu nikotynowego na zdrowie człowieka, o skutkach palenia papierosów, uchronienia przed paleniem biernym i umiejętności odmawiania palenia. W ramach realizacji zagadnień z programu został zorganizowany kącik, gdzie zostały wyeksponowane prace plastyczne dzieci: plakaty, rysunki, portret Dinka, znaczki ,,Nie pal przy” mnie. Na zakończenie programu dzieci spotkały się z Dinkiem. Wspólnie bawiły się, śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, było bardzo wesoło.