Nr sprawy: ZSJT/271/1/2012
Data: 25.07.2012r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej dziękując za udział w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługa edukacyjna w ramach projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”, uprzejmie informuje, że:
1) na część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 z została przedłożona jedna oferta: NZOZ Podkarpackiego Centrum Logopedycznego „Gaduła”, 35-922 Rzeszów, ul. Langiewicza 4, za cenę brutto13230 PLN wykonania całego zadania – ocena 100p.,
2) na część 8, 9 i 10 zostały przedłożone dwie oferty – wybrano ofertę: Paweł Słowik 33-172 Tuchów, ul. Polna 43 za cenę brutto 4230PLN wykonania całego zadania – ocena 100p.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp informujemy, że wybrano oferty z najniższą ceną ofertową.
Dziękujemy za udział w przetargu.