Jak co roku uczniowie klasy I szkoły podstawowej zostali zaopatrzeni w odblaskowe elementy – kamizeli oraz elastyczne paski. To niezbędne wyposażenie każdego pieszego idącego w porze tzw. szarówki czy o zmroku zostało podarowane przez zastępcę burmistrza Tuchowa pana Kazimierza Kurczba oraz Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pana Jerzego Odrońca.
Dziękujemy.
Dzieci z klasy I wraz z wychowawcą.