1 czerwca w Dzień Dziecka w Filii Biblioteki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowano II Maraton Głośnego Czytania. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z kl.0,II-III z wychowawcami. Obecna była także Dyr. Zespołu Szkół Pani Alicja Gawron. Zaproszono Panią Teresę Osika – pielęgniarkę środowiskową, Starszego Sierżanta Artura Słomskiego- Policjanta z Komisariatu w Tuchowie, Pana Krzysztofa Wantucha – Naczelnika OSP i Pana Stanisława Wabno – sołtysa i Radnego RM w Tuchowie. Czytano dzieciom baśnie i wiersze. Dzieciom przybliżono także pracę pielęgniarki, policjanta, strażaka, sołtysa i radnego. Atrakcją był pokaz przygotowany przez naszych strażaków. Na zakończenie dzieci obdarowano słodyczami.