27 kwietnia uczniowie klasy III gimnazjum wraz z wychowawcą wzięli udział w konferencji pn. „Spotkanie gimnazjalistów z pracodawcami – Jak trafnie wybrać zawód” zorganizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia pani psycholog i doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, która udzieliła gimnazjalistom cennych wskazówek dotyczących trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Następnie przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapoznała uczniów z obecną sytuacją i tendencjami na rynku pracy w Małopolsce i regionie tarnowskim. W dalszej części konferencji zaproszeni pracodawcy zaprezentowali specyfikę pracy w swoich zakładach oraz możliwości rozwoju zawodowego. Udział w konferencji był okazją do zwiększenia świadomości gimnazjalistów dotyczącej rangi i ważności kształcenia zawodowego w społeczeństwie, które gwarantuje młodym ludziom dobry start na rynku pracy, gdzie cenione są wysokie umiejętności zawodowe.