W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, projektu realizowanego przez MCP w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl (zakładka: Aktualności oraz Dokumenty do pobrania).