19 listopada grupa uczniów Zespołu Szkół w Jodłowce Tuchowskiej wzięła udział w projekcie pn. „Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru”. Projekt ten realizowany jest przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, a jego celem była prezentacja możliwości i korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym, a co za tym idzie, podniesieniu świadomości młodzieży na temat ochrony środowiska.
W ramach tego przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą alternatywnych źródeł energii. Miło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły Julia Osika i Patrycja Firlit z klasy drugiej gimnazjum zajęły w tym konkursie drugie miejsce za co otrzymały wartościowe nagrody – oczywiście zgodne z duchem ekologii.
W szkole zorganizowano także prelekcje z ekspertem, na temat odnawialnych źródeł energii – pokaz ogniwa fotowoltaicznego.
Koordynatorem z ramienia szkoły w tym projekcie był nauczyciel fizyki mgr inż. Piotr Pierzchała.