Doradzają gimnazjalistom

7 grudnia 2016

Realizacja programu: „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie w ramach wspomagania szkół realizuje w naszym gimnazjum program doradztwa zawodowego pod nazwą : „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”.
Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum i obejmuje cykl grupowych zajęć specjalistycznych – warsztaty oraz indywidualne porady zawodowe.
Spotkania są prowadzone na terenie szkoły przez doradcę zawodowego w ramach godzin wychowawczych.
Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu oraz dojrzałego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.