Dnia 1 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, którego głównym celem było pogłębienie wiedzy o Jodłówce Tuchowskiej. W tym dniu uczniowie klasy I i II gimnazjum, podzieleni na kilka grup tematycznych , zaprezentowali wyniki swojej wielomiesięcznej pracy pod okiem nauczycieli – opiekunów. Gościnnie wystąpili też uczniowie klasy V i VI przedstawiając prace wykonane na kółku historycznym –makiety budowli oraz grę dydaktyczną.
Na wstępie wystąpiła grupa geografów prezentując własnoręcznie wykonaną mapę Jodłówki Tuchowskiej oraz zebrane informacje na temat położenia , ukształtowania terenu , warunków naturalnych i klimatycznych naszej miejscowości.
Następnie grupa informatyczna pokazała zdjęcia najciekawszych miejsc Jodłówki wraz z opisem w formie prezentacji multimedialnej .
Kolejna grupa – matematyczna -ukazała nam naszą miejscowość w liczbach. Przeprowadzone ankiety dotyczące wiedzy o Jodłówce Tuchowskiej wśród uczniów naszej szkoły zaprezentowane zostały w postaci diagramów słupkowych.
Z kolei grupa historyczna pokazała miniatury figurek i kapliczek wykonanych w gipsie wraz z opisem historii powstania i nazwiskami fundatorów.
W następnej kolejności grupa językowa zaprezentowała atrakcje naszej miejscowości w języku angielskim. Potem wystąpiła grupa fizyków , która poinformowała zebranych o odnawialnej energii elektrycznej w naszej miejscowości.
Następną częścią podsumowania projektu był film przygotowany przez grupę sportową , pokazujący ścieżkę zdrowia z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu Jodłówki Tuchowskiej.
W następnej kolejności grupa polonistyczna zaprezentowała napisane przez siebie legendy związane z naszą miejscowością: „Wielka Góra i Wyjec”, „O tym, jak podzielono Jodłówkę na przysiółki”,
„O tym, jak powstała Brzanka” ,a „Legenda o powstaniu latarni” została zaprezentowana w formie inscenizacji.
Na zakończenie prezentacji projektu wychowankowie oraz nauczyciele zostali zaproszeni na degustację regionalnych potraw przygotowanych przez rodziców uczniów klasy II i I gimnazjum.

Ucz. klasy II :
Małgorzata Machowska
Aleksandra Witek