Już od pięćdziesięciu lat 2 kwietnia, w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który ustanowiono w celu promowania literatury
i grafiki dziecięcej oraz inspirowania najmłodszych czytelników do sięgania po książki.
3 kwietnia biblioteka szkolna zorganizowała akademię czytelniczą poświęconą książce dla dzieci oraz postaci i baśniom H. Ch. Andersena dla uczniów klas I – VI oraz oddziału przedszkolnego. W trakcie akademii uczniowie przypomnieli nazwiska baśniopisarzy i ich baśnie. Zapoznali się z biografią Andersena, odpowiadali na zagadki i różne zadania konkursowe związane z treścią baśni i życiem Andersena, a na koniec odczytali na głos baśń „Świniopas” i „List do Andersena” J. Kulmowej.
Młodzi czytelnicy wykazali się doskonałą wiedzą na temat treści różnych baśni, które są bliskie dzieciom na całym świecie. Aby zachęcić do czytania i refleksji na tematy poruszane
w baśniach zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie szkolnym pod hasłem „W świecie baśni Andersena”.