Warunki ubezpieczenia

6 października 2017

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego
Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego indywidualnie
Zgłoszenie szkody