O miejscowości

Jodłówka Tuchowska to wieś założona na prawie niemieckim ok. 1436 roku. Przez Jodłówkę Tuchowską wiódł ongiś szlak handlowy tzw. „węgierski”. Do dziś znajduje się tu tzw. „latarnia”, która była punktem odniesienia do kierunku drogi przejeżdżających tym szlakiem kupców. Jodłówka Tuchowska położona jest w Gminie Tuchów, Powiecie Tarnowskim, Województwie Małopolskim.
Powierzchnia miejscowości: 1685 ha
Liczba ludności: 1403

Mieszkańcy w większości utrzymują się z prowadzenia małych gospodarstw rolnych.

Są to: gospodarstwa 3 do 5 hektarowe, wielokierunkowe, 7 gospodarstw agroturystycznych, 12 firm rodzinnych, w których przeważa produkcja wyrobów z drewna.

Jodłówka Tuchowska położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (najwyższy szczyt 538 m.n.p.m.) z charakterystycznym starodrzewiem buczyn , dębów, grabów i kompleksem jedlin i łęgów odznaczających się wysokim stopniem naturalności. Szata roślinna parku to wiele cennych gatunków roślin. Występują tu również piaskowce w postaci skał pojedynczych objętych ochroną. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, wzgórza z kompleksami leśnymi i doliny z potokami z leśnych źródeł. Ukształtowanie terenu – wzgórza, kompleksy leśne, doliny z potokami, szata roślinna powoduje specyficzny mikroklimat.

Jodłówka Tuchowska posiada bogate walory turystyczne, stąd znajduje się tu Dom Wczasów Dziecięcych, Schronisko Młodzieżowe „Bacówka” na Brzance, trasa rowerowa, szlaki turystyczne, liczne przydrożne zabytkowe kapliczki, budownictwo drewniane w tym kościół.

Wieś znana była z kamieniarstwa, rzeźby w kamieniu i wytwarzania przedmiotów użytkowych „osełki”, „brusy”. Wieś leży na trasie historycznego „węgierskiego szlaku handlowego”.


Mocne strony Jodłówki Tuchowskiej

Atrakcyjność przyrodniczo – turystyczno- kulturowa miejscowości.
Trasy widokowe, krajobrazy, kompleksy leśne, specyficzny mikroklimat.
Lokalizacja na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Miejscowość już rozpoznana jako turystyczna.
Położenie na trasie Tarnów – Jasło – Krosno, oraz przy trasie Tarnów – Krynica.
Możliwość poszerzania i rozbudowywania inwestycji turystycznych.

Historia Parafii i Kościoła w Jodłówce Tuchowskiej.

Wieś Jodłówka Tuchowska została założona w 1436r. i początkowo należała do parafii Rzepiennik Biskupi. Jej nazwa pochodzi od jodłowych drzew, których jest najwięcej w pobliskich lasach.
Ewa i Leon Dzwąkowscy chcieli wyrwać tę ludność z nędzy religijno-moralnej, dlatego też zaczęli starać się o utworzenie parafii. W oparciu o uzyskany Dekret Gubernalny z dnia 27 października 1840r. utworzono samodzielną parafię w Jodłówce Tuchowskiej pod nazwą „Kapelani”, którą erygował w tym samym roku ks. bp Franciszek Wierzchlewski.
24 lipca odbyła się instalacja pierwszego proboszcza ks. Jana Scholca. Dość długo trwał spór o lokalizację kościoła między mieszkańcami, a w międzyczasie Dzwonkowscy zmarli i ich majątek odziedziczył syn Apolinary, jednak wkrótce cały dwór zakupił karczmarz, żyd Mendel Kalb, z racji przyjętego zobowiązania o budowie kościoła, wybudował kościół bardzo skromny i niestylowy, który swoim wyglądem odstraszał. W roku 1892 założono pod kościół kamienny fundament oraz zakupiono stacje drogi krzyżowej. Obraz patrona parafii namalował Julian Kruczkowski w 1905r.
Dla upamiętnienia pobytu w Polsce Ojca św. Jana Pawła II w roku 1979 kościół na zewnątrz oszalowano modrzewiem impregnowanym pokostem. Obecnie Kościół został odnowiony z zewnątrz i wewnątrz.

Historia szkoły w Jodłówce Tuchowskiej
Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej jest jedną z najmłodszych szkół w Gminie Tuchów ponieważ funkcjonuje od 1926r. Jedną z przyczyn tak późnego powstania szkoły było odgrodzenie Jodłówki od „świata” górami i lasami.
Kilkanaście lat przed I wojną światową część mieszkańców zaczęła się zastanawiać nad założeniem szkoły. W roku 1913 gmina zdecydowała o przystąpieniu do budowy i zakupiła działkę. Wybuch wojny przeszkodził w realizacji planów. Zapisy do szkoły rozpoczęto we wrześniu 1926r. Nauka rozpoczęła się w trzech wynajętych salach 23 września. Do szkoły zapisano 213 dzieci. Pracowało dwóch nauczycieli. W salach brakowało wszystkiego: ławek, stołków i tablic. Z tablicę służył zielony papier pakunkowy, na którym pisał nauczyciel, a dzieci różnie, na tabliczkach i w zeszytach. Maria Kotulska – nauczycielka chciała aby szkoła promieniowała na mieszkańców. Uruchomiła kurs dla analfabetów. Co drugi dzień wieczorem uczyła dziewczęta w wieku 15 do 30 lat czytać i pisać a jej mąż uczył chłopców.

W sierpniu 1932 roku rozpoczęto wreszcie budowę szkoły. Ludność pracowała przy budowie bezpłatnie. W roku szkolnym 1933/34 nauka rozpoczęła się 3 września ponieważ sale nie były wykończone. Cały czas do szkoły uczęszczało ponad 200 dzieci a zatrudnionych było 2 lub 3 nauczycieli w czterech klasach.

Po wybuchu wojny naukę rozpoczęto 23 października 1939 roku a zakończono rok szkolny 28 czerwca 1940 roku. Frekwencja była bardzo niska z powodu dużego mrozu i zasp śnieżnych. Ludzie bali się również posyłać dzieci do szkoły. W czasie okupacji nauka była okresowo przerywana zarządzeniem władz szkolnych. Kierowniczką szkoły była Maria Kotulska. Mąż Marii aktywnie działał w oddziałach partyzanckich a Maria była łączniczką, przewoziła prasę, ulotki i rozkazy. Prowadziła również tajne nauczanie. 12 lutego 1943 roku okupanci zorganizowali obławę na pana Bronisława Kotulskiego. Udało mu się jednak uciec do lasu. W odwecie za tą ucieczkę na oczach dzieci została zastrzelona jego żona Maria.
Po wojnie została zorganizowana szkoła o 7 klasach. Nauka odbywała się w 5 salach.

Od roku 1959 rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Nowa szkoła została oddana do użytku w styczniu 1966 roku.
31 maja 1993 roku – 50 lat po zamordowaniu – nadano szkole imię Marii Kotulskiej. W tym dniu obchodzone jest uroczyście Święto Szkoły.
W 2003 roku utworzony został Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej obejmujący Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum.
W Zespole Szkół uruchomiona została sala komputerowa, powstało Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece Szkolnej, zostały wyremontowane sanitariaty, szatnie i meble szkolne, na bieżąco malowane są sale lekcyjne. Obok szkoły jest nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Kroniki szkolne odnotowały, że uczniowie z Jodłówki brali udział w konkursach organizowanych przez władze szkolne i odnosiły sukcesy. Tak jest i dzisiaj. Nasza młodzież ma poważne sukcesy w sporcie a zwłaszcza w tenisie stołowym, szachach i biegach. Mamy finalistów i laureatów Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego i matematyki. Absolwenci gimnazjum przyjmowani są do wybranych szkół, kończą je a później kontynuują naukę na różnych uczelniach w kraju.