Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej

Dni otwarte

20 maja 2019

W piątek młodzież kończąca szkołę podstawową i gimnazjum, wzięła udział w Dniach Otwartych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i CKZiU w Tuchowie.
Zostaliśmy tam bardzo ciepło przyjęci przez starszych kolegów, którzy chętnie oprowadzili nas po szkole i przygotowali dla nas wiele atrakcji. Była okazja do udziału w różnego typu pokazach
i konkursach oraz do swobodnych rozmów z uczniami i kadrą pedagogiczną szkół. Zwiedzaliśmy także obserwatorium astronomiczne. Dodatkowo licealiści przygotowali dla chętnych zabawne quizy,
w których nagrodą były pyszne cukierki i przybory szkolne.
Na hali sportowej czekało na nas kilka stoisk do zwiedzania. Mogliśmy więc zaspokoić swoją ciekawość na temat interesującego kierunku nauki. Przygotowane zostały również emocjonujące pokazy kulinarne zakończone degustacją potraw, występy taneczne, wokalne i sportowe oraz prezentacje multimedialne.
Wizyta w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, pomogła młodzieży lepiej poznać ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, bazę dydaktyczną, warunki kształcenia i sukcesy zwiedzanych placówek.
Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom oraz Uczniom odwiedzonych placówek oświatowych za serdeczne przyjęcie.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie: kliknij tutaj

13.03.2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt.: „Kartki z powstania” przygotowanego przez Kielecki Teatr Lektur.

Przedstawienie oparte zostało na utworze „Pamiętniki z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
„Kartki z powstania” to historia czterech osób podczas powstania warszawskiego. To jakby wybrane kartki z kalendarza 63 dni powstania, to zwykłe rozmowy, starania o wodę i o … życie, przetrwanie, gdy wokół wojna i brak nadziei na pomoc.
Ciekawie wybrane dialogi i sceny z prozy Mirona Białoszewskiego oraz doskonała oprawa muzyczno-dźwiękowa sprawiły, że uczniowie w skupieniu i ciszy oglądali spektakl „Kartki z powstania”, który przybliżył młodzieży realia czasów powstania warszawskiego.
Spektakl bardzo spodobał się uczniom, był profesjonalnie przygotowany, niewątpliwie uatrakcyjniały go multimedialne prezentacje oraz epokowe kostiumy. Na pewno w pamięci widzów pozostaną sceny bombardowania i przejścia powstańców przez kanały pod Warszawą.

5 marca w naszej szkole został przeprowadzony szkolny etap konkursu ortograficznego, do którego zgłosiło się 17 uczniów. Wyłonionych zostało 6 uczestników, którzy reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Lubaszowej dnia 25 marca. A oto lista: w kategorii wiekowej z klas II-III Filip Czudecki i Julia Słomska; z klas IV-VI Agata Słomska i Joanna Wantuch; z klas VII, VIII i III gimnazjum Dawid Osika i Weronika Smoszna.
Czas wytężonej pracy nad sprawnością ortograficzną zaowocował zajęciem II miejsca w kategorii klas VII, VIII i gimnazjalnych naszego ucznia z klasy VIII, Dawida Osiki. Serdecznie gratulujemy Dawidowi zajęcia II miejsca i życzymy kolejnych sukcesów w szkole średniej, a reszcie uczestników gorąco dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku!

W ramach wojewódzkiego projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2019, uczniowie klasy ósmej, siódmej i drugiej wraz z nauczycielami, uczestniczyli dziś w happeningu ekologicznym TrashTag Challenge.
W wyzwaniu TrashTag Challenge – jak sama nazwa wskazuje – chodzi o śmieci, a konkretniej o posprzątanie ich po innych. Celem naszej akcji było budowanie świadomości ekologicznej i nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów. Starsi uczniowie doskonale czuli się w roli nauczycieli i cierpliwie wdrażali swoich młodszych kolegów w tajniki poprawnego selekcjonowania śmieci. Naukę ułatwiały kolorowe worki służące do segregowania odpadów, które zostały podarowane naszej grupie przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej, za co serdecznie dziękujemy.
EB

Każdy z nas jest tylko maleńką cząstką świata, ale to, jak traktujemy otaczające nas środowisko, wpływa na ten świat, na nasze zdrowie i życie. Żyjemy w czasach, kiedy na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane, zagrożone są niektóre gatunki zwierząt i roślin, towarzyszy nam globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, nadmierny hałas i smog.
Jesteśmy świadomi, że musimy wziąć odpowiedzialność za losy naszej planety.
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, to doskonała okazja do zamanifestowania proekologicznej postawy, dlatego 21 marca odbył się w naszej szkole happening ekologiczny pod hasłem : ,,EKOLOGICZNIE- TO BRZMI LOGICZNIE! ’’
Uczestniczyli w nim uczniowie wraz z wychowawcami, pod patronatem Pani dyrektor- Katarzyny Osiki. Do udziału w happeningu zachęcano również mieszkańców wsi i gości Domu Wczasów Dziecięcych.
Każda klasa z pomocą nauczycieli, przygotowała transparenty z proekologicznymi hasłami, emblematy z oznakami wiosny, hasła i okrzyki promujące zdrowy styl życia w zgodzie z naturą.
W kolorowym korowodzie, uczniowie wyruszyli z dziedzińca szkoły w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych, niosąc transparenty, głosząc ekologiczne hasła i rozdając gościom wcześniej zaprojektowane i opracowane broszurki dotyczące ochrony środowiska. Następnie wspólnie z rówieśnikami wypoczywającymi w DWD przemaszerowaliśmy dróżkami naszej wioski. Po powrocie na teren szkoły pożegnano zimę okrzykami… Sroga Marzanna została przepędzona i nadszedł czas panowania długo oczekiwanej wiosny.

Aktywna tablica

12 marca 2019

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt multimedialny dzięki środkom z programu Aktywna tablica. Uczniowie dzięki takiemu wyposażeniu będą mogli pracować z nowoczesnymi projektorami multimedialnymi.

Scenariusz lekcji j. polskiego
Scenariusz zajęć otwartych dla klasy I

Ekoszkoła

4 marca 2019

Nasza szkoła przystąpiła do „WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO EKOSZKOŁA 2019, EKOPRZEDSZKOLE 2019”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie, a organizatorami przedsięwzięcia są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Projekt „Ekoszkoła” składa się z konkursów z zakresu: wiedzy, pracy filmowej, działalności ekologicznej, przedsięwzięcia ekologicznego, a skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów w Małopolsce. Konkurs na plakat ekologiczny, przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych naszego województwa.

Celem projektu jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy przyrodniczo- ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz wdrażanie uczniów, rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, skutkującego pozytywnymi zmianami w postawach proekologicznych i prozdrowotnych mieszkańców naszej miejscowości.

EKOLOGICZNIE- TO BRZMI LOGICZNIE!
W myśl tego hasła, nasza szkoła podjęła szereg przedsięwzięć i inicjatyw ekologicznych, które będziemy wspólnie realizować. Ważne , aby wdrażać je w środowisku szkolnym nie tylko podczas trwania projektu lecz, aby zapisały się one już na stałe w świadomości młodych ludzi i wpisały w ich zdrowy styl życia.

Jeżdżę z główą

4 marca 2019

Od 16 lutego 2019 roku SP w Jodłówce Tuchowskiej realizuje projekt JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. Projekt przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów, którzy jeszcze nie umieją jeździć na nartach. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczy 12 uczniów z klas I – IV. Projekt obejmuje 5 wyjazdów 5-cio i 6-cio godzinnych do stacji narciarskiej w Jastrzębi koło Ciężkowic. Pod okiem doświadczonych instruktorów młodzi adepci narciarstwa stawiają pierwsze kroki na stoku. Życzymy im powodzenia. Trzymamy kciuki za nich i za pogodę, by śnieg się utrzymał przy dodatnich temperaturach.

Rekrutacja

5 lutego 2019

Zarządzenie burmistrza Tuchowa w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym na rok szkolny 2018/2019.

Ferie rozpoczęliśmy kolejną już Nocą w Bibliotece zorganizowaną przez BP filia w Jodłówce Tuchowskiej, p. M. Wabno i biblioteka szkolna, p. E. B. Wiejacka. Pomimo niesprzyjających warunków na drogach, wieczorem 11 stycznia, do biblioteki dotarło 40 osób!

Spędziliśmy wspólnie, twórczo, aktywnie i wesoło 6 godzin (jak zwykle za krótko!). Były konkursy z nagrodami (Mistrz wiedzy, najciekawsza zakładka do książki, Mistrzowie „piłkarzyków”), gry i zabawy (5 sekund, szachy, X-box, gry komputerowe), wspólne czytanie „120 przygód Koziołka Matołka” K. Makuszyńskiego w związku rokiem poświęconym m. in. temu pisarzowi, wspólny ciepły posiłek, stół szwedzki (przygotowany jak zwykle przez naszych wspaniałych rodziców!), a przede wszystkim przyjazna atmosfera. Niech ten czar bibliotecznej nocy towarzyszy nam przez długi czas i zachęci
do korzystania w te zimowe wieczory do dobrej książki. Kolejne spotkanie już w czerwcu, zapraszamy!