Nasz szkoła już tradycyjnie przystąpiła do kolejnej edycji IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

Do etapu szkolnego 4 października ze szkoły podstawowej zgłosiło się 4 uczniów, z gimnazjum – 9 . 60% punktów ze szkoły podstawowej uzyskało 3 uczniów, z gimnazjum – 6.
Organizatorzy MDN poinformowali nas, że w IV Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło ponad 16 tysięcy uczniów.
Warto przypomnieć, że jesienią 2013 r. w pilotażowej edycji konkursu wzięło udział ponad 5 tysięcy uczniów, w roku 2014 prawie 8 tysięcy z 300 szkół, a w roku 2015 prawie 9 tysięcy uczniów z ponad 350 szkół Małopolski.

Uczniowie zaprezentowali bardzo duże umiejętności: 60 % i więcej uzyskało:
– ponad 2 tysiące uczniów najmłodszych
– ponad 1700 gimnazjalistów
– ponad 700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po raz pierwszy dyktando pisali (poza konkursem) także uczniowie z 4 szkół województwa świętokrzyskiego i łódzkiego.
Komisja Wojewódzka zweryfikowała po 90 prac z najwyższymi wynikami z każdego etapu edukacyjnego i zakwalifikowała 200 uczniów do etapu wojewódzkiego.
Wszystkie prace z najwyższą uzyskaną w szkole punktacją dotarły do biura Konkursu i były recenzowane.
W obecnej edycji Konkursu wartości progowe przejścia do etapu wojewódzkiego to: 94% dla szkoły podstawowej, 88% dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku organizatorzy opuścili etap rejonowy, uczniowie z największą liczbą punktów dostali się do etapu wojewódzkiego. Tym razem naszą szkołę 28 października reprezentował w Krakowie uczeń kl. VI, Dawid Osika. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 18 listopada w Studio im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków – tegorocznego partnera projektu. Wyniki etapu wojewódzkiego potwierdziły duże umiejętności finalistów, znów progi punktowe były bardzo wysokie. Laureatami zostali uczniowie do 12 lokaty. Dawidowi niewiele brakło, aby zostać laureatem (uzyskał 84 pkt.). Bardzo go wspieramy i jesteśmy z niego dumni. Mamy nadzieję, że to doświadczenie zmobilizuje go do jeszcze większej pracy. Na wiosnę kolejny konkurs ortograficzny, tym razem w Lubaszowej.

Bardzo cieszy nas fakt, że w tym roku odpowiedziało na nasz apel zmierzenia się z trudną pisownią historyczną jeszcze więcej uczniów. Czekamy na kolejną edycję w przyszłym roku.