Dnia 27 lutego br. odbyło się pasowanie na czytelnika dzieci z oddziału przedszkolnego. Przyszli czytelnicy najpierw zaznajomili się z pomieszczeniem biblioteki i czytelni, a później zmierzyli się z zagadkami nawiązującymi do baśni, bajek i legend, zapoznali się z zasadami traktowania książek, ich wypożyczania, a na końcu złożyli słowa obietnicy odpowiedniego korzystania z książek. Następnie uczniowie zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej, otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki oraz wypożyczyli swoje pierwsze książki. Młodym czytelnikom życzę niezapomnianych wrażeń z książką!