20 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez eksperta Grupy TAURON. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się skąd bierze się prąd oraz jak prawidłowo używać urządzeń zasilanych prądem. Poznały także zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Udział w zajęciach był okazją do zwiększenia świadomości najmłodszych uczniów w zakresie racjonalnego i bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.