Biblioteka szkolna przeprowadziła w styczniu akcję czytelniczą „Uwolnij książkę!”. Uczniowie gromadzili swoje przeczytane książki w kufrze, po czym w zamian mogli zabrać sobie inną. Uwolnionych zostało 37 książek. Mamy lekturę na ferie!