Pod koniec października w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klasy I z policjantem. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na drodze. Pan dzielnicowy wyjaśnił jak należy zachowywać się bezpiecznie na drodze. Na zakończenie spotkania, które przebiegało w miłej atmosferze uczniowie klasy I otrzymali odblaskowe kamizelki. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.