W związku z planowanym przyjazdem do szkoły autorki książek dla dzieci i młodzieży, Beaty Ostrowickiej, 29 kwietnia odbyło się spotkanie DKK celem omówienia twórczości pisarki. Członkowie Klubu zapoznali się z różnymi powieściami B. Ostrowickiej, np. ,,Misia rządzi!” , ,,Świat do góry nogami”, ,,Zaledwie kilka dni”. Szczegółowo omówiona została ,,Zła dziewczyna”. Zwrócono uwagę na różnicę poglądów miasto – wieś, sposobu spędzania wolnego czasu, wychowania dzieci i młodzieży. Ustalono również datę kolejnej Nocy w Bibliotece na dzień 4 czerwca – zapraszamy chętnych uczniów do spędzania z nami niezapomnianych chwil!