Przetarg

Jodłówka Tuchowska 03.11.2014r.
Znak sprawy: ZP-271-2/2014

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na projekt:
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: – 346384 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
informuje, że wpłynęły 2 oferty

Na zadanie numer 1 Organizacja placu zabaw

oferta firmy: ECO – INS – BUD Jan Styrkowiec, 33-173 Jodłówka Tuchowska
Cena: 66.500,00zł brutto– przyznana punktacja 73,87pkt.

oferta firmy: Firma Usługowo-Handlowa Jan Marek Stanuch ul. Rynek 16, 33-190 Ciężkowice
Cena: 49124,97zł brutto– przyznana punktacja 100 pkt.

Dziękujemy za udział w przetargu.

mgr Katarzyna Osika
Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej

_____________________________
ARCHIWUM

Jodłówka Tuchowska: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 346384 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
Numer ogłoszenia: 346384- 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

* SIWZ
* Załączniki

Jodłówka Tuchowska 01.10.2014r.

Znak sprawy: ZP-271-1/2014

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej dziękując za udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na projekt:
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 305286 – 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
informuje, że wpłynęła 1 oferta od firmy EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, która została oceniona pozytywnie.

Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/
oferta firmy EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

Cena: 2320,00zł brutto– przyznana punktacja 100 pkt.

Zadanie Nr 3 – Wyposażenie / dostawa i montaż mebli, dostawa
zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych oraz sprzętu audiowizualnego i teleinformatycznego.
oferta firmy EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik

Cena: 35085,00zł brutto– przyznana punktacja 100 pkt.

Dziękujemy za udział w przetargu.

mgr Katarzyna Osika Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej

ARCHIWUM:
Ogłoszenie
SIWZ
Arkusz cenowy – załącznik nr 7
Szczegółowy wykaz przedmiotów wraz z ich opisem – załącznik nr 8
Arkusz cenowy – załącznik nr 9
Szczegółowy wykaz przedmiotów – załącznik nr 10