W roku szkolnym 2015/2016 oddział przedszkolny przystąpił do realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze wokół nas”. Program był realizowany w kwietniu i w programie tym brały udział 5 i 6 latki. Celem programu było: uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.


W oddziale przedszkolnym odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci składających się z 5 zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliła przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego (biernego palenia). Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych. Dodatkowo w realizację włączyli się rodzice, którzy wspólnie z dziećmi wykonali pracę na temat ,,Nie pal przy mnie”.

Podsumowaniem programu były zajęcia z panią pielęgniarką środowiskową, na których dzieci dowiedziały się o szkodliwości palenia papierosów, śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały Quizy i układały puzzle.