15 maja 2012 r. w naszej szkole miało miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Osiedle moich marzeń”, którego opiekunem była p. Elżbieta Wiejacka.

Celem tego przedsięwzięcia było m.in.: utrwalenie wiadomości o graniastosłupach oraz ich siatkach, utrwalenie wiadomości o bryłach obrotowych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, a także rozbudzanie fantazji i wyobraźni. Projektem tym objęci zostali uczniowie klasy VI, który znakomicie wywiązali się z tego zadania. Efekty ich miesięcznej pracy to makiety zbudowane w całości z brył geometrycznych, prezentujące osiedla marzeń. Podobają się one nie tylko pani dyrektor, pani od matematyki oraz koleżankom i kolegom z klasy, przed którymi odbyła się prezentacja, ale również innym nauczycielom, rodzicom i kolegom z młodszych i starszych klas, gdyż makiety przez pewien czas są prezentowane na szkolnym korytarzu.