PIERWSZA POMOC – JAK TO ROBIĆ

6 października 2017

22 WRZEŚNIA 2017 w Szkole Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej odbyły się kolejne zajęcia skierowane do uczniów i pracowników naszej szkoły z zakresu udzielenia pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności pana Pawła Słowika- nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Celem zajęć było zapoznanie uczniów i nauczycieli z zasadami i procedurami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia odbyły się w dwóch częściach – wykład oraz zajęcia praktyczne . Prowadzący zajęcia pokazywał jak w różnych sytuacjach, wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznawał z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Dziękujemy za naukę i cenne rady.