„Ostrzelana” msza

29 września 2015

Kolejny już raz mieszkańcy Jodłówki Tuchowskiej z księdzem proboszczem Józefem Jaworskim, z ojcem Kazimierzem Głazem – redemptorystą, panem burmistrzem Adamem Drogosiem wraz z małżonką, wiceburmistrzem Kazimierzem Kurczabem oraz nauczycielami, uczniami ZS w Jodłówce Tuchowskiej i przybyłymi turystami, wzięli udział w uroczystej mszy świętej „ostrzelanej’’. Tym razem ze względów pogodowych msza odbyła się w kościele parafialnym, a nie tradycyjnie na Brzance pod Krzyżem Ostrzelanych.

Msza święta rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego ZS Jodłówki Tuchowskiej.Pieśni i obszerna homilia o.K.Głaza wprowadziła wiernych w klimat patriotyczny.
Te tragiczne wydarzenia z lat II wojny światowej do dziś są wspominane i ważne dla społeczności lokalnej, której przypominają o heroicznej walce naszych przodków, krewnych i wszystkich tych, którzy byli gotowi poświęcić życie w obronie naszej Ojczyzny.

Opracowała Elżbieta B.Wiejacka