Przedstawiamy organizację pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłowce Tuchowskiej od 18.01.2021 r. przygotowaną na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Nauka w oddziale przedszkolnym

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Nauka w klasach I-III

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie według obowiązującego dotychczas harmonogramu zajęć. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, będzie opierała się o wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w klasach IV-VIII

Od 18 do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju nadal ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII. Uczniowie tych klas kontynuują nauczanie zdalne według obowiązującego dotychczas harmonogramu zajęć.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Świetlica dla uczniów klas I-III pracuje w poniedziałek w godzinach 11:45 – 14:45, w pozostałe dni w godzinach 12:40- 15:40 uwzględniając wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dla uczniów klas ósmych będą kontynuowane konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego.