Lekcja Wolności

6 czerwca 2014

Dnia 4 czerwca w naszej szkole odbyła się Lekcja Wolności z okazji 25 rocznicy częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej. Uczniowie klasy VI, I, II gimnazjum aktywnie wzięli w niej udział zarysowując sytuację polityczno – gospodarczą przed 1989 rokiem aż po obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989 r.
Uczniowie wcielili się w rolę aktorów (nauczyciela i uczniów) i zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie przedstawiając niecodzienną lekcję historii. Scenka została urozmaicona pieśniami o Ojczyźnie z lat 80 – tych, slajdami oraz poezją własną na omawiany temat uczniów klasy VI.
Lekcję Wolności przygotowała pani Elżbieta Barbara Wiejacka.