Konkursy przedmiotowe Małopolskiego Kuratora Oświaty są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
Każdy konkurs przedmiotowy organizowany jest w formie trzystopniowych eliminacji: etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.

W roku szkolnym 2013/2014 etap szkolny Małopolskiego Konkursu Geograficznego odbył się 24 października 2013 r. Wzięło w nim udział 6 uczniów gimnazjum :
z klasy I – Osika Julia,
z klasy II – Szczecina Maciej, Szymański Bartłomiej, Wiktoria Zbylut,
z klasy trzeciej – Rąpała Szymon, Szara Faustyna.
Ilość punktów uzyskanych przez Julię Osikę ucz. klasy I w eliminacjach szkolnych , okazała się wystarczająca do zakwalifikowania się do etapu rejonowego.

Etap rejonowy odbył się 6 grudnia 2013 r. w ZSP w Tarnowcu. Wysokie wyniki eliminacji rejonowych , ciężka i wytrwała praca, doprowadziły Julię do finału wojewódzkiego.

Dnia 19 marca 2014 r. w Krakowie Julia otrzymała zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Finalisty Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Tytuł finalisty przynosi wymierne korzyści; ocenę celującą z przedmiotu, dodatkowe punkty w rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Miło więc pogratulować Julii zdobycia tytułu Finalisty Małopolskiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2013/2014 i nadmienić, iż w ubiegłym roku Julia była Finalistką Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. Myślę, że zdobyte doświadczenia pozwolą jej na osiąganie w przyszłości dalszych sukcesów.