Dnia 9 listopada 2017 roku społeczność szkolna uroczyście uczciła 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasy VI oraz II gimnazjum pod kierunkiem p. E.B. Wiejackiej
i M. Gawron – Macury przygotowały akademię składającą się z dwóch części: artystycznej (przedstawienie) i muzycznej (śpiew i zapoznanie z historią wybranych pieśni patriotycznych). Kotyliony patriotyczne, galowy strój uczniów, dekoracja podkreśliły wyjątkowość chwili i jej podniosły charakter, bo jak pisał bohater dzisiejszej uroczystości, Józef Piłsudski
„kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.