Informacja o przetargu

12 września 2014

W zakładce PRZETARG znajdują się: SIWZ z załącznikami do projektu: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki