W ramach wojewódzkiego projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2019, uczniowie klasy ósmej, siódmej i drugiej wraz z nauczycielami, uczestniczyli dziś w happeningu ekologicznym TrashTag Challenge.
W wyzwaniu TrashTag Challenge – jak sama nazwa wskazuje – chodzi o śmieci, a konkretniej o posprzątanie ich po innych. Celem naszej akcji było budowanie świadomości ekologicznej i nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów. Starsi uczniowie doskonale czuli się w roli nauczycieli i cierpliwie wdrażali swoich młodszych kolegów w tajniki poprawnego selekcjonowania śmieci. Naukę ułatwiały kolorowe worki służące do segregowania odpadów, które zostały podarowane naszej grupie przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej, za co serdecznie dziękujemy.
EB

Każdy z nas jest tylko maleńką cząstką świata, ale to, jak traktujemy otaczające nas środowisko, wpływa na ten świat, na nasze zdrowie i życie. Żyjemy w czasach, kiedy na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane, zagrożone są niektóre gatunki zwierząt i roślin, towarzyszy nam globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, nadmierny hałas i smog.
Jesteśmy świadomi, że musimy wziąć odpowiedzialność za losy naszej planety.
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, to doskonała okazja do zamanifestowania proekologicznej postawy, dlatego 21 marca odbył się w naszej szkole happening ekologiczny pod hasłem : ,,EKOLOGICZNIE- TO BRZMI LOGICZNIE! ’’
Uczestniczyli w nim uczniowie wraz z wychowawcami, pod patronatem Pani dyrektor- Katarzyny Osiki. Do udziału w happeningu zachęcano również mieszkańców wsi i gości Domu Wczasów Dziecięcych.
Każda klasa z pomocą nauczycieli, przygotowała transparenty z proekologicznymi hasłami, emblematy z oznakami wiosny, hasła i okrzyki promujące zdrowy styl życia w zgodzie z naturą.
W kolorowym korowodzie, uczniowie wyruszyli z dziedzińca szkoły w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych, niosąc transparenty, głosząc ekologiczne hasła i rozdając gościom wcześniej zaprojektowane i opracowane broszurki dotyczące ochrony środowiska. Następnie wspólnie z rówieśnikami wypoczywającymi w DWD przemaszerowaliśmy dróżkami naszej wioski. Po powrocie na teren szkoły pożegnano zimę okrzykami… Sroga Marzanna została przepędzona i nadszedł czas panowania długo oczekiwanej wiosny.